Car-Man

Intenzív tanfolyam!
Intenzív tanfolyam!
ELKÖLTÖZTÜNK!!!
Ezentúl a Kápolna utca - Munkácsy utca sarkán várjuk régi és leendő tanulóinkat!!!!
 
Intenzív tanfolyamokat indítunk hetente!
Amennyit vezetsz, annyit fizetsz! - HAMAROSAN!!!!
Részletekről elérhetőségeinken érdeklődhetsz!
Esti tanfolyamok!
Esti tanfolyamok!

Esti tanfolyamok indulnak (17 órától):

  • Január 19.
  • Február 9.
  • Március 2.
Havonta induló képzések!
Havonta induló képzések!

Képzéseink, működésünk mindig a hitelesség, a rugalmasság jegyében történik. Számunkra lényeges szempont, hogy a tanulók elégedetten távozzanak, hogy a képzés folyamatában ne érjék váratlan, kellemetlen meglepetések. Ennek érdekében már a tanfolyamok megkezdése előtt – az ügyfélfogadásokon, a tanfolyammegnyitókon – korrekt mindenre kiterjedő tájékoztatást nyújtunk. A tanfolyamfelvétel a jelentkezési és vizsgalap kitöltésével (a hátoldalon lévő tudnivalók figyelembe vételével) az alábbiakban felsorolt feltételek teljesítése esetén történik.

  • 1 db fénykép
  • orvosi alkalmassági igazolása (ha szükséges)
  • írásos szerződéskötés (fiatalkorú, 18. életévét be nem töltött személy szerződését a törvényes képviselőnek is alá kell írnia!)

Feltételek:
Járművezetői tanfolyamra az a személy vehető fel, aki a kívánt járművezetésre jogosító okmány kiadásához szükséges életkort betöltötte, vagy ennél fél évvel fiatalabb, és közlekedésbiztonságilag alkalmas.
/ Pl. cselekvőképessége nincs korlátozva, nincs eltiltva a közúti járművezetéstől /

 

Ezen felül tanulóink igény esetén szabadidejükben bármikor felkereshetik oktatótermünket, ahol számítógépes KRESZ CD-ken gyakorolhatnak vizsga előtt. Sikeres KRESZ vizsga után megkezdődnek a gyakorlati foglalkozások a választott oktatóval illetve gépkocsival. A gyakorlati képzés 9 óra alapoktatással (rutin) kezdődik, ezt követi a járműkezelési vizsga, ennek letétele után kezdődhet a forgalomban vezetés 20 órában, mely forgalmi vizsgával zárul (mely egyben a 30. óra is)

Óraterv: Az elméleti oktatás minimális óraszámai (1 óra = 45 perc)

 

A megtartott óraszámok megegyeznek a tematika óraszámaival. Hiányzás esetén az elmaradt órát pótolni kell. Erre lehetőség van úgy, hogy részt vesz az általunk felkínált pótórákon, vagy úgy, hogy másik tanfolyam adott óráit meghallgatja.
Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

  • életkorát a jogszabályban előírtaknak megfelelően betöltötte
  • elméleti képzés igazolt elvégzése, hiányzás esetén pótlása
  • vizsgadíj befizetés igazolása

Az elméleti tárgyak hallgatása alól felmentés nem adható. Elméleti vizsga az első vizsgától számított 1 éven belül tehető le. Ötszöri sikertelen vizsga esetén a tanfolyam elméleti részét meg kell ismételni.

A gyakorlati vezetés minimális óraszámai: ( 1 tanóra = 50 perc )

 

A képzés ideje alatt minden első jogosítványhoz jutónak elsősegélynyújtási ismereteket kell elsajátítania, illetve erről is vizsgát tennie. Ez a lépés szintén autósiskolánk szervezésében történik. A vizsgák megszervezése minden esetben autósiskolánk feladata. A négy vizsga sikeres letétele után a közlekedési felügyelet állítja ki a vizsgaigazolást, melyet a tanuló bármely választott önkormányzat okmányirodáján leadva igényelheti jogosítványát. A tanfolyam idejére minden tanulónak ingyenesen biztosítjuk a sikeres felkészüléshez szükséges taneszközöket, tankönyvet, tesztkönyvet, gyakorló tesztlapokat, számítógépes adathordozón található segédanyagokat, s igény esetén – térítés ellenében – gyakorlati pótfoglalkozásokat is. Bízunk abban, hogy felkeltettük érdeklődését és hogy esetleges további személyes megbeszéléseink során sikerül olyan képzési feltételekről megegyeznünk, mely elképzeléseinek, céljainak leginkább megfelel.